Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
nuorisokeskus-marttinen-nuorisoryhma-tunnelmakuvia-19.jpg
 
 

Ajankohtaista

28.01.2021

Marttinen aloittaa Pirkanmaan kunnallisen nuorisotyön koordinaation!

Marttinen aloittaa Pirkanmaan kunnallisen nuorisotyön koordinaation!
Yhdessä tekemisellä pyritään hakemaan erityisesti nuorisotyön näkyvyyden vahvistamista ja lisäämään kunnissa tehtävän merkityksellisen nuorisotyön arvostusta ja tunnettavuutta.


Tukea kunnalliseen nuorisotyöhön!

Tammikuu 2021 on tuonut tullessaan uudenlaisia vastuita nuorisokeskus Marttisessa, kun potkaisemme käyntiin Pirkanmaan kunnallisen nuorisotyön koordinoinnin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoituksella tehtävä alueellisen työn muoto tähtää tarjoamaan jatkossa keskitetysti kehittämiskumppanuutta ja tukea nuorisotyön ammattilaisille Pirkanmaan 23 kunnan alueella muokaten toimenpiteitä vuosittain vastaamaan alueella toimivien nuorisotyöntekijöiden itsensä nostamiin tarpeisiin. Aluehallintovirasto on tukenut viime vuosina aktiivisesti alueellisen koordinaation rakentamista koko valtakunnan alueella nuorisotyön eri osa-alueilla; Pirkanmaan laajuisesti tällä hetkellä koordinoidaan jo mm. etsivää nuorisotyötä, nuorten osallisuustyötä sekä nuorten työpajoja.  


”Olemassa olevien koordinaatiorakenteiden rinnalle on luonnollista myös luoda vahvempi kunnallisen nuorisotyön koordinaatiomalli koko Pirkanmaan alueelle. Olemme Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:ssa nähneet jo muiden maakuntien osalta, kuinka perusnuorisotyön koordinaation avulla on pystytty sekä tukemaan nuorisotyöntekijöiden työtä että kehittämään paikallisia toimintoja. Marttinen on Pirkanmaan alueella tehnyt jo pitkään tiivistä yhteistyötä kuntien nuorisotoimien kanssa, joten vastuu nuorisotyön koordinoinnista on luonnollinen jatkumo tälle vahvalle työlle alueella.” 

- Elsa Mantere, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 


Jotta tarpeisiin pystytään vastaamaan, ne täytyy ensin saada nostettua esille ja kerättyä yhteen

Ensimmäisen vuoden (2021) aikana konkreettisten kuntien nuorisotyön kontaktoinnin ja verkostojen rakentamisen lisäksi onkin kartoittaa kentän tarpeita ja lisätä ymmärrystä nuorisotyön muodoista, haasteista ja tavoitteista Pirkanmaalla. Kartoituksen tarkoitus on luoda pohjaa pitkäjänteisempään strategiaan nuorisotyön arvostuksen lisäämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi Pirkanmaalla tulevina vuosina. Toteutuksessa Marttinen tulee olemaan yhteyksissä suoraan kuntien nuorisotyöhön kevään aikana sekä kutsumaan heitä saman pöydän ääreen.


Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, ja aivan tyhjältä pöydältä työtä ei tarvitse aloittaa. Marttisessa on jo vuodesta 2017 alkaen rakennettu vahvempaa yhteistyötä alueen kuntiin painopisteinä erityisesti kansainvälistymisen ja osallisuuden teemat. Tätä työtä jatketaan ja aiemman yhteistyön onnistumisia pyritään kertauttamaan myös laajemmin Pirkanmaan kuntiin. Lisäksi Marttinen tulee “koppaamaan viestikapulaa” Tampereen kaupungin toteuttamasta (keväällä 2021 päättyvästä) seutukunnallisen nuorisotyön koordinoinnista. Seutukunnallisen työn ansiokkaat ja nuorisotyöntekijöille merkitykselliset verkostot ja keskeiset toimenpiteet pyritään täten siirtämään ja säilyttämään Marttisen koordinaation alle nyt ja tulevaisuudessa. Tiivistä yhteistyötä Tampereen seutukunnallisen nuorisotyön koordinaation kanssa onkin tehty jo hankkeen alustamisvaiheesta saakka.


Keskeisenä viestinä kuntien nuorisotyöntekijöille on, ettei kehittämistä ja toimintaa tarvitse tai kannata suunnitella yksin

Yhdessä tekemisellä pyritään hakemaan erityisesti nuorisotyön näkyvyyden vahvistamista ja lisäämään kunnissa tehtävän merkityksellisen nuorisotyön arvostusta ja tunnettavuutta. Tätä tavoitetta ajatellen Marttinen toimii tehtävässään “kuntien nuorisotyön työrukkasena” palvellen ja vieden Pirkanmaan nuorisotyön viestiä alueelta valtakunnalliselle tasolle ja “kaiken kansan nähtäväksi”, sekä myös toimimaan suodattimena ja tietoa välittävänä tahona takaisin konkreettiseen toimintaan mm. alati uudistuvista rahoituksista, painopisteistä ja menetelmistä. 

Tulemme järjestämään nuorisotyöntekijöiden tapaamisia ja koulutuksia Pirkanmaalla, sekä edesauttamaan alueen toimijoiden yhteistyötä rahoittajien ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten sekä muun aluekoordinaation kanssa. Yhteistyötä tullaan tekemään myös tiimeissä Pirkanmaan (ja myös muiden alueiden) alue-koordinaatoreiden kanssa.

Pirkanmaan kunnallisen nuorisotyön koordinaatiosta Nuorisokeskus Marttisessa vastaavat Nuorisotyön koordinaattori Antti Korhonensekä alueellisesta yhteistyöstä laajemmin Nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu:


"Olemme kiitollisia meille uskotuista saappaista ja aloitamme työmme nöyränä. Työlistalla kevään aikana on kontaktoida kaikki Pirkanmaan kunnat, ja päästä kuulemaan miten HE näkisivät saavansa parhaan mahdollisen hyödyn irti annetusta resurssista. Toisin sanoen, olkaa myös sieltä kunnista rohkeasti yhteydessä mikäli kaipaatte seuraa “kehittämiskahvipöytiin” sekä toiminnan suunnitteluun, tai toivotte tukea ja tuoretta kulmaa haasteisiin!”

- Antti Korhonen & Sanna Järvensivu


Kutsummekin kaikki Pirkanmaan alueella toimivat   nuorisotyöntekijät mukaan kehittämään alueellista yhteistyötä yhdessä!


Mukaan tässä vaiheessa pääsee näppärästi:

 
 
 
 
Sivua päivitetty: 21.01.2022

Suomen nuorisokeskusten logoMarttinen on yksi Suomen yhdeksästä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää Suomen nuorisokeskusten verkkosivuilta

 

Syrjinnästä vapaa alue logoOpetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogoLyke-verkoston logoSuomen hostellijärjestön logoEuroopan Neuvoston laatumerkki nuorisokeskuksille

 
 
login Synergia Foxy