Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
-50a18081991493855.jpg
 
 
Tietoa meistä

Yhdenvertaisuussuunnitelmamme

Tuemme ja edistämme yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä toiminnassamme. Käyttämällä nuorisokeskusten palveluja olette tukemassa nuorten hyvää tulevaisuutta.

Täältä voit ladata yhdenvertaissuunnitelmamme pdf:nä

 
 

Nuorisokeskustoiminta

Marttisessa toimitaan Suomen nuorisokeskusten yhteisten arvojen mukaisesti. Haluamme jakamaan arvomaailmaamme eteenpäin ja arvomme näkyvät arjessa. 

Arvokas nuorisotyö  

 • Yhdenvertaista, aitoa ja kunnioittavaa kohtaamista turvallisessa ympäristössä.  Jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa.

Aito kokemus

 • Luomme hetkiä, joissa nuori löytää yhteyden muihin ihmisiin, luontoon ja itseensä.  Aito kokemus on enemmän - se on seikkailu.

Elämän ja luonnon kunnioittaminen

 • Elämänhallinnan vahvistamista ja hyvinvoinnin edistämistä. Kestävää kehitystä ja luontosuhteen vahvistamista.

Kehittyvä yhteisö

 • Olemme innostava ja luova kumppani. Toimimme sydämellä ja ammattitaidolla. Into uudistua on läpi elämän jatkuvaa oppimista. 


 
 

Syrjinnästä vapaa alue

Nuorisokeskus Marttinen on syrjinnästä vapaa alue. 

 • Olemme sitoutuneita syrjimättömyyden periaatteeseen eli olemme kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen organisaatio.
 • Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautumien merkitsee meille syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.
 • Haluamme toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai mistään muustakaan syystä.

Puutu ja kerro meille, jos koet, näet tai kuulet syrjintää!
Koko henkilökuntamme on käytettävissäsi.

Asiasanat: Tasa-arvo, syrjintä, yhdenvertaisuus

 
 

Euroopan neuvoston arvot

Marttisessa toimitaan Euroopan neuvoston arvojen mukaisesti.

 • Toimintamme tarjoaa aitoja tilanteita ja kokemuksia, jossa lapset ja nuoret pääsevät yhdessä tehden pohtimaan oman toimintansa vaikutuksia suhteessa muuhun ryhmään.
 • Haluamme tukea ilmapiiriä, jossa toisten ihmisten kunnioittaminen ja arvostaminen on luonnollista. Haastamme asiakkaitamme ja omaa työyhteisöämme reflektoimaan toimintaansa, kun kehitämme yhdessä niitä.
 • Marttinen pyrkii olemaan reilu verkostoissaan ja toimimaan esimerkkinä sekä arvojen levittäjänä myös muulle kentälle, tuoden esille ja keskustellen myös kentältä tulevista haasteista ja epäkohdista valtakunnallisella tasolla kanavissaan. Pyrimme myös aktiivisesti hankkeissamme löytämään mahdollisuuksia ja yhteistyötä sinne missä koetaan että ko. arvot eivät toteudu.

Asiasanat: Demokratiakasvatus, ihmisoikeuskasvatus

 
 

Toimitilat ja toiminta

Marttisen toimintatiloissa on tehty esteettömyyskartoitus keväällä 2020 ja saadun raportin avulla olemme parantaneet ja parannamme edelleen toimitilojemme esteettömyyttä. Esteettömyyskartoitus (Accessia Consulting /kevät 2020).

 • Tiloja ja toimintaa kehitetään siten, että kaikilla olisi niissä mukava, turvallinen ja tervetullut olo. Toimintojen parantamisessa otetaan huomioon asiakaspalaute, käyttäjien toiveet ja verkostoissa jaettava osaaminen. Jaamme myös omia hyviä käytäntöjämme.
 • Toiminta, tilat ja tilojen sisustus ovat poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumattomia.  
 • Marttisen yhdenvertaissuunnitelman mukainen toiminta koskee myös hankkimiamme palveluita ja tuotteita.

Asiasanat: Esteettömyys, toiminta, tilat, parhaat käytännöt


 
 

Työsuhde ja perehdyttäminen


Nuorisokeskus Marttisessa työsuhteessa olevia henkilöitä kohdellaan samanarvoisesti riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.  

 • Marttisessa olevat harjoittelijat, työkokeilijat ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt ovat myös yhdenvertaisia työyhteisön jäseniä ja heidät otetaan mukaan yhteisiin palavereihin ja muuhun työyhteisön toimintaan.
 • Marttisen yhdenvertaisuussuunnitelma on osa perehdytysmateriaalia.


Asiasanat: Perehdyttäminen, työsuhde, harjoittelija, työkokeilija

 
 

Viestintä ja saavutettavuus

Kaikki Marttisen julkaisema materiaali toteutetaan yhdenvertaisuus-suunnitelmaa  noudattaen.

 • Haluamme myös viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi kaikille. Kehitämme viestintämme ja markkinointimme tavoitettavuutta mm. tekstittämällä videoitamme, miettimällä fontit, värit ja tekstin, niin että ne helpottavat luettavuutta.
 • Olemme lisäksi rakentaneet nettisivujamme siten, että niitä on mahdollista lukea apuvälineitä käyttäen. Nettisivumme täyttävät nyt jo osin saavutettavuus-vaatimukset <saavutettavuusdirektiivin merkki> ja saavuttavuusselostetta päivitetään sivuillamme korjausten ja huomioiden mukaan.

Puutu ja kerro meille, jos koet, näet tai kuulet kehitettävää tai selkeytettävää viestinnässämme.
Koko henkilökuntamme on käytettävissäsi.

Asiasanat: Viestintä, saavutettavuus, markkinointi


 
 

Seuranta ja arviointi 

Yhdenvertaisuussuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain tammikuussa. Marttisen henkilökunta kokoontuu kehittämään ja arvioimaan yhdenvertaissuunnitelmaa ja sen toteutumista arjen toiminnoissa.

•Marttinen pitää yhdenvertaisuussuunnitelmaa näkyvillä osoitteessa marttinen.fi/yhdenvertaissuunnitelma.

Asiasanat: Seuranta, arviointi, julkinen, avoin, toteutuminen arjessa

 
 

Näin me tehdään

 • Vahvistamme  henkilökunnan yhteistä ymmärrystä yhdenvertaisuudesta nostamalla ko. asioita yhteiseen keskusteluun ja osallistumalla koulutuksiin vähintään kerran vuodessa.
 • Teemme yhdenvertaisuustyömme näkyväksi tuomalla yhdenvertaisuussuunnitelman verkkosivuillemme marttinen.fi/yhdenvertaissuunnitelma kaikkien luettavaksi. Työmme näkyy myös kaikessa toiminnassamme, mukaan lukien somevideot ja postaukset kaikilla kanavillamme.
 • Koko talo kasvattaa; Marttisen henkilökunnalla on vastuu puuttua arvojen vastaiseen toimintaan. Marttisessa on käytössä Suomen nuorisokeskusten yhteinen kiusaamisen vastainen ohjeistus.
 • Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeita toimitilojen ja toimintojen esteettömyydessä ja saavutettavuudessa. Niitä huomioidaan tiloja ja toimintaa kehitettäessä.
 • Nuorisokeskuksen toiminta on tarkoitettu kaikille. Räätälöimme toimintaamme ja aktiviteettejamme asiakkaidemme kanssa yhdessä siten, että ne ovat mahdollisia erilaisille osallistujille. Ruoka- ja kahvilapalveluissamme otamme huomioon monipuolisesti ruokavaliot.
 • Työntekijät perehdytetään työhönsä. Käymme läpi tiimin työtehtävien lisäksi Nuorisokeskus Marttisen toimintatavat ja nuorisokeskuspedagogisen toimintaotteen, turvallisuussuunnitelman ja arvot. Kerromme toimintamme olevan yhdenvertaisuussuunnitelman mukaista niin työyhteisön jäsenille kuin palveluitamme käyttäville asiakkaille.
 • Kehitämme viestintämme ja markkinointimme saavutettavuutta saatujen vinkkien avulla ja yhteistyössä muiden Suomen nuorisokeskusten kanssa.
 • Tarkastelemme ja arvioimme toimintaamme säännöllisesti ja teemme korjausliikkeitä jatkuvan parantamisen mallilla.
 • Yhdenvertaisuusasioita meillä miettii kaikki; Ravintola, puhtaanapito, kiinteistöhuolto, hallinto, talous ja markkinointi, vastaanotto ja kahvio, nuorisopalvelut ja ohjaus
 • Puutu ja kerro meille, jos koet, näet tai kuulet, että meiltä jäi jotain tekemättä tai voisimme jotain parantaa.
  Koko henkilökuntamme on käytettävissäsi.


  Tuemme ja edistämme yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä toiminnassamme. Käyttämällä nuorisokeskusten palveluja olette tukemassa nuorten hyvää tulevaisuutta.

  Kiitos, kun sinäkin!

  Marttisen porukka


 
 
 
Sivua päivitetty: 22.07.2022

Suomen nuorisokeskusten logoMarttinen on yksi Suomen yhdeksästä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää Suomen nuorisokeskusten verkkosivuilta

 

Euroopan Neuvoston laatumerkki nuorisokeskuksille  Syrjinnästä vapaa alue logo  Lyke-verkoston logo
Suomen hostellijärjestön logo
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo

 
 
login Synergia Foxy