Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
Ilmakuva Marttisen päärakennuksesta
 
 
Nuorisokeskus

Alueellinen nuorisotyö

 
 


 

Nuorisokeskus Marttinen on aloittanut Pirkanmaan kunnallisen nuorisotyön koordinoinnin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoituksella tehtävä alueellisen työn muoto tähtää tarjoamaan jatkossa keskitetysti kehittämiskumppanuutta ja tukea nuorisotyön ammattilaisille Pirkanmaan 23 kunnan alueella muokaten toimenpiteitä vuosittain vastaamaan alueella toimivien nuorisotyöntekijöiden itsensä nostamiin tarpeisiin. Aluehallintovirasto on tukenut viime vuosina aktiivisesti alueellisen koordinaation rakentamista koko valtakunnan alueella nuorisotyön eri osa-alueilla; Pirkanmaan laajuisesti tällä hetkellä koordinoidaan jo mm. etsivää nuorisotyötä, nuorten osallisuustyötä sekä nuorten työpajoja.  

Jotta tarpeisiin pystytään vastaamaan, ne täytyy ensin saada nostettua esille ja kerättyä yhteen

Ensimmäisen vuoden (2021) aikana Marttinen kohtaa kaikki Pirkanmaan 23 kuntaa ja pyrkii rakentamaan ja uudelleen käynnistämään alueen nuorisotyön verkostoja. Tämän lisäksi tarkoituksena on kartoittaa nuorisotyön kentän tarpeita ja lisätä ymmärrystä nuorisotyön muodoista, haasteista ja tavoitteista Pirkanmaalla. Kartoituksen tarkoitus on luoda pohjaa pitkäjänteisempään strategiaan nuorisotyön arvostuksen lisäämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi Pirkanmaalla tulevina vuosina.

Pyörää ei nuorisotyössä tarvitse keksiä uudelleen ja aivan tyhjältä pöydältä työtä ei tarvitse aloittaa. Marttisessa on jo vuodesta 2017 alkaen rakennettu vahvempaa yhteistyötä alueen kuntiin painopisteinä erityisesti kansainvälistymisen ja osallisuuden teemat. Tätä työtä jatketaan ja aiemman yhteistyön onnistumisia pyritään kertauttamaan myös laajemmin Pirkanmaan kuntiin. Lisäksi Marttinen tulee “koppaamaan viestikapulaa” Tampereen kaupungin toteuttamasta (keväällä 2021 päättyvästä) seutukunnallisen nuorisotyön koordinoinnista. Seutukunnallisen työn ansiokkaat ja nuorisotyöntekijöille merkitykselliset verkostot ja keskeiset toimenpiteet pyritään täten siirtämään ja säilyttämään Marttisen koordinaation alle nyt ja tulevaisuudessa. Tiivistä yhteistyötä Tampereen seutukunnallisen nuorisotyön koordinaation kanssa onkin tehty jo hankkeen alustamisvaiheesta saakka.

Keskeisenä viestinä kuntien nuorisotyöntekijöille on, ettei kehittämistä ja toimintaa tarvitse tai kannata suunnitella yksin

Yhdessä tekemisellä pyritään hakemaan erityisesti nuorisotyön näkyvyyden vahvistamista ja lisäämään kunnissa tehtävän merkityksellisen nuorisotyön arvostusta ja tunnettavuutta. Tätä tavoitetta ajatellen Marttinen toimii tehtävässään “kuntien nuorisotyön työrukkasena” palvellen ja vieden Pirkanmaan nuorisotyön viestiä alueelta valtakunnalliselle tasolle ja “kaiken kansan nähtäväksi”, sekä myös toimimaan suodattimena ja tietoa välittävänä tahona takaisin konkreettiseen toimintaan mm. alati uudistuvista rahoituksista, painopisteistä ja menetelmistä. 

Tulemme järjestämään nuorisotyöntekijöiden tapaamisia ja koulutuksia Pirkanmaalla, sekä edesauttamaan alueen toimijoiden yhteistyötä rahoittajien ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten sekä muun aluekoordinaation kanssa. Yhteistyötä tullaan tekemään myös tiimeissä Pirkanmaan (ja myös muiden alueiden) alue-koordinaatoreiden kanssa.

Pirkanmaan kunnallisen nuorisotyön koordinaatiosta Nuorisokeskus Marttisessa vastaavat Nuorisotyön koordinaattori Sami Sorjonen ja Antti Korhonensekä alueellisesta yhteistyöstä laajemmin Nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu:


 
Pirkanmaan nuorisotyön kansanradioPirkanmaan kansainvälisen nuorisotoiminnan tulevaisuusverstasMateriaalipaketti kunnallisvaaliehdokkaille ja kuntapäättäjille nuorten osallisuudesta

HEI ARVOISAT virkahenkilöt JA PÄÄTTÄJÄT - TERVEISET NUORISOKESKUS MARTTISESTA VIRROILTA! 

Olemme viimeisen kahden vuoden ajan tehneet “Nuorten ääni kuuluviin” -hanketta Marttisen koordinoimana, jonka aikana olemme pyrkineet työskentelemään nuorten ja nuorisotyöntekijäin kanssa varmistaaksemme sen, että jokaisella alueemme nuorella on mahdollisuus vaikuttaa mahdollisimman hyvin oman kuntansa ja elinympäristönsä asioihin.

Kiersimme nuorten ääni kuuluviin-hankkeella kertomassa kaupunginvaltuustoille nuorten osallisuudesta ja miten ottaa nuoret huomioon kaupungin päätöksenteossa. Ajatuksena oli, että pyytäisimme lupaa tulla vierailemaan myös teille. Valitettavasti korona on rajoittanut vierailuja, joten päätimme lähestyä teitä tällaisella materiaalipaketilla!

Miksi materiaali kannattaa käydä läpi?

  • Olemme tehneet kovasti töitä tiivistääksemme teille valmiiksi olennaiset asiat joita kuntapäättäjien tulisi huomioida (lakisääteisesti) liittyen nuorten osallisuuteen kunnissa. Eli kaikki tarvittava näpsäkässä paketissa!
  • Materiaalipaketista pääsette käsiksi oman kuntanne tilastointeihin ja kartoituksiin nuorten elinolosuhteista. Eli saatte ajankohtaista tietoa suoraan linkeistä siihen, miten kuntienne lapsilla ja nuorilla menee, ja mitä heille kuuluu.
  • Kuten te - arvoisat päättäjät - myös nuorisotyöntekijät ovat osallisuuden ammattilaisia. On tärkeää että pystymme keskustelemaan osallisuudesta yhdessä, ja haluamme avata peliä entistä enemmän teemasta puhumiseen nimenomaan nuorten ja päättäjien välillä.

Arvostaisimme kovasti, että tämä viesti ja nämä materiaalit menisivät kaikille kuntanne päättäjille - erityisen hienoa olisi jos haluaisitte käydä itsellenne kiinnostavimmat materiaalit läpi vaikkapa seuraavassa kokouksessanne.

Materiaalipaketti liitetiedostoineen on lähtenyt sähköpostilla myös kuntienne nuorisotoimelle, jotka on varmasti hyvä ottaa mukaan keskustellessanne nuorten osallisuudesta ja mahdollisuuksista kunnassanne.

Materiaalipaketista löydät seuraavat asiat

Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Tiivistettyä tutkimustietoa kuntakohtaisesti

Nuorten Suomi ry:n tekemä video nuorten osallisuudesta

Huoneentaulut lapsilta ja nuorilta päättäjille:

“Osallisuudesta elämään - Nuorten ajatuksia osallisuudesta” -julkaisu

Kuntien virkamiehille tarkoitetut osallisuuden laatukriteerit

 
 
 
 
Sivua päivitetty: 28.01.2023

Suomen nuorisokeskusten logoMarttinen on yksi Suomen yhdeksästä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää Suomen nuorisokeskusten verkkosivuilta

 

Euroopan Neuvoston laatumerkki nuorisokeskuksille  Syrjinnästä vapaa alue logo  Lyke-verkoston logo
Suomen hostellijärjestön logo
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo

 
 
login Synergia Foxy