Sisältöön »
Nuorisokeskus | kokous- ja juhlatalo
 
 
 
Nuoret talvisessa Marttisessa
 
 
Tietoa meistä

Nuorisokeskus Marttinen kehittyy laadukkaana kansainvälisenä nuorisotyön toimijana

Nuoria maailmalta ja Suomesta Marttisen liikuntasalissa.

Nuorisokeskus Marttinen Virroilla on opetus- ja kulttuuriministeriön valvoma ja tukema valtakunnallinen nuorisokeskus. Nuorisokeskus on 30 toimintavuotensa kehittynyt korkeatasoisena ja osaavana, nuorisotoimialaa monipuolisesti palvelevana keskuksena, ottaen roolia niin alueellisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä nuorisotyönkentän toimijana.

Euroopan Neuvoston nuorisoyksikön ohjausryhmä (CDEJ) on 23.10.2023 kokouksessaan myöntänyt jatkoa viideksi vuodeksi (2022–2026) Marttisen vuonna 2018 saamalle eurooppalaisen laatumerkille nuorisokeskuksille (Quality Label for Youth Centres), tunnistaen Marttisen ylläpitäneen ja kehittyneen Euroopan neuvoston asettamien kriteerin toteutumisessa toiminnassaan ja rakenteissaan.

Marttinen on yksi neljästätoista laatumerkin kriteerit täyttävistä nuorisokeskuksista Euroopassa.

Laatumerkin myöntänyt nuorisoyksikkö on osa Euroopan neuvoston Demokraattisen osallistumisen pääosastoa, joka kuuluu Euroopan neuvoston Demokratian ja ihmisoikeuksien pääosastoon (”DGII”). Yksikkö laatii suuntaviivoja, ohjelmia ja oikeudellisia välineitä yhtenäisten ja tehokkaiden nuoriso-ohjelmien kehittämiseksi paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.

Se tarjoaa rahoitusta ja koulutuksellista tukea kansainvälisille nuorisotoimille, joiden tavoitteena on edistää nuorten kansalaisuutta, nuorten liikkuvuutta ja ihmisoikeuksien, demokratian ja kulttuurisen monimuotoisuuden arvoja. Tavoitteena on tuoda yhteen ja levittää asiantuntemusta ja tietoa nuorten eurooppalaisten elämäntilanteista, toiveista ja ilmaisukeinoista. 

Laatumerkin jatkoarviointi Marttisessa tehtiin kuluvan vuoden huhtikuussa, jolloin laatumerkin arviointiryhmä vieraili Marttisessa tavaten henkilökuntaa ja keskustellen laatumerkille aiemmin annettujen kehittämiskohteiden toteutumisesta. Laatumerkkiin liittyvillä 15 kriteerillä on useita alakohtia, joten tarkasteltavia asioita oli yhteensä 44. Arvioinnin aikana tarkasteltiin mm. sitä, mitä, miten ja minkä vuoksi Marttisessa tehdään nuorisotyötä, minkälaisiin arvoihin toiminta perustuu ja minkälaisia pedagogisia työmuotoja käytetään ja miten Marttinen tekee yhteistyötä muiden nuorisotoimialan toimijoiden kanssa. 

Marttisen saama laatumerkki kattaa seuraavat kriteerit:

  1. Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen: Marttinen tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa keskuksen toimintaan ja päätöksentekoon.
  2. Turvallisuus ja hyvinvointi: Marttinen takaa nuorille turvallisen ja tukevan ympäristön, jossa he voivat kasvaa ja kehittyä.
  3. Henkilökunnan pätevyys ja koulutus: Marttisen henkilökunnalla on tarvittavat taidot ja koulutus nuorisotyön alalla.
  4. Yhteistyö muiden nuorisotyötoimijoiden kanssa: Marttinen tekee tiivistä yhteistyötä muiden nuorisotyöorganisaatioiden kanssa, jotta nuoret voivat hyötyä monipuolisista palveluista ja mahdollisuuksista.
  5. Laadukkaat ohjelmat ja palvelut: Marttinen tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita ohjelmia ja palveluita, jotka vastaavat nuorten tarpeita ja kiinnostuksenkohteita.
  6. Osallisuuden tukeminen: Marttinen edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa ja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua erilaisiin hankkeisiin ja aktiviteetteihin.
  7. Kulttuurinen moninaisuus ja tasa-arvo: Marttinen kunnioittaa ja tukee eri kulttuurien moninaisuutta sekä pyrkii edistämään tasa-arvoa ja inklusiivisuutta.
  8. Jatkuva kehittäminen: Marttinen sitoutuu jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja toiminnan laadun parantamiseen.

Arviointiryhmä laatii vierailusta raportin, jonka pohjalta kehittämistyö jatkuu edelleen. Suullisessa palautteessaan arviointiryhmä toi esiin Marttisen vahvuuksia, joita on mm. sen monipuolinen toiminta, toimivat ja upeat puitteet, pedagoginen osaaminen ja sidosryhmäyhteistyö, jonka avulla kehitetään nuorisotyötä sekä strateginen kehittäminen, hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilökunta. Kehittämisen kohteita löytyi tietenkin myös liittyen mm. kasvatusmateriaalin dokumentointiin. Ryhmä toivoo myös edelleen aktiivista otetta yhteistyöhön nuorisojärjestöjen kanssa. Keskuksen toiminnan kansainvälistäminen ja Euroopan Neuvoston arvojen esiin nostaminen on laatumerkkityön keskeinen asia, johon Neuvostosta on saatu apua ja tukea mm. opintovierailujen ja materiaalien muodossa.   

Marttinen on ylpeä saavutuksestaan ja jatkaa sitoutumistaan laadukkaan nuorisotyön tarjoamiseen nuorille sekä nuorisotyön kehittämiseen. Tämä tunnustus vahvistaa Marttisen asemaa merkittävänä toimijana kansainvälisellä nuorisotyön kentällä.

Eurooppalaisen laatumerkin nuorisokeskuksille arviointia.

Nuorisokeskus Marttinen haluaa ennen kaikkea kutsua nuoria ja myös muita toimijoita avoimesti mukaan osallistumaan kehittämiseemme, nyt ja tulevaisuudessa. Nuoret tietävät parhaiten mitä pitäisi tehdä, ja millaisia asioita tulisi alueellamme kehittää jatkossa - tähän Nuorisokeskus Marttinen uskoo ja tekee työtään tällä ajatuksella.

Lisätietoja: 

Nuorisotyön koordinaattori Sami Sorjonen
 sami.sorjonen@marttinen.fi
 p.044 715 1953

Nuorisotyön koordinaattori Antti Korhonen
 antti.korhonen@marttinen.fi
 p.044 715 1917

Nuorisopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu
 sanna.jarvensivu@marttinen.fi
 p.044 715 51926

Toimitusjohtaja Katariina Sallomy
 katariina.sallomy@marttinen.fi 
 p.044 715 1922


 
 
 
Sivua päivitetty: 09.11.2023

Suomen nuorisokeskusten logoMarttinen on yksi Suomen yhdeksästä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista nuorisokeskuksista.

Lue lisää Suomen nuorisokeskusten verkkosivuilta

 

Euroopan Neuvoston laatumerkki nuorisokeskuksille  Syrjinnästä vapaa alue logo    Sustainable Travel Finlandin logo  Lyke-verkoston logo
Suomen hostellijärjestön logo
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo

 
 
login Synergia Foxy